Stålstomme med montage.

Ombyggnation Dressman

Projektnummer: 2348

Beställare: B. Bodin Bygg & Projektledning

Stålvikt: Vikt okänd, löpande.

Utförandetid: Vintern 23-24

Projektansvarig: Jens Reiser

Sekundärsmide Lokstallarna

Projektnummer: 2344

Beställare: Einar Matsson Projekt AB

Stålvikt: 5,5 ton

Utförandetid: Vinter/vår 23-24

Projektansvarig: Sören Holtgård

A8

Projektnummer: 2249

Beställare: Bengt Bodin Byggledning AB

Stålvikt: 85 ton

Utförandetid: Sommar / Hösten 2023

Projektansvarig: Jens Reiser

Mamla Gård Foderkross

Projektnummer: 2244

Beställare: Bengt Bodin Byggledning AB

Stålvikt: 5 ton

Utförandetid: Hösten 2022

Projektansvarig: Jens Reiser