Stålstomme med montage.

A8

Projektnummer: 2249

Beställare: Bengt Bodin Byggledning AB

Stålvikt: 85 ton

Utförandetid: Sommar / Hösten 2023

Projektansvarig: Jens Reiser

Mamla Gård Foderkross

Projektnummer: 2244

Beställare: Bengt Bodin Byggledning AB

Stålvikt: 5 ton

Utförandetid: Hösten 2022

Projektansvarig: Jens Reiser