Historia

Familjeägt från start 1957

AB H Forssells smidesverkstad är ett familjeföretag som startades av Harry Forssell. 1944 började Harry sin bana inom branschen som grovplåtslagare. Tillsammans med två arbetskamrater bildade han 1955 bolaget Forssell & Co, beläget i Kärrtorp. Verksamheten bedrevs i liten skala, mest på kvällstid fram till 1957 då Harry Forssell köpte ut delägarna och bildade AB H Forssells Smidesverkstad.

Harry och Ingrid Forssell

Harry & Ingrid Forssell

Började i garaget i Huddinge

Företaget inhystes till en början hemma i Huddinge, i garaget. Där han tillsammans med sin fru Ingrid bedrev verksamheten. 1964 flyttade företaget till Storängens industriområde i Huddinge, där företaget ligger än idag. 1971 sysselsatte företaget ca 10 anställda. Bröderna Stellan och Kalle började tidigt arbeta inom företaget. Stellan skötte produktionen och Kalle inriktade sig på kalkylering och planering av verksamheten.

Växte och byggde nytt

1979 påbörjades byggnationen av en helt ny verkstadslokal på samma adress. 1980 när den nya verkstadslokalen började ta form avled Harry efter en tids sjukdom. Bröderna drev företaget vidare och 1981 hade man växt till ca 15 anställda, för att år 1986 vara 20 anställda. Lokalerna började bli trånga igen och bröderna byggde ut fastigheten med en tredje kontorsvåning. När utbyggnaden äntligen stod klar 1987, så avled tyvärr Stellan efter en längre tids sjukdom.

SBS-certifiering

Karl-Olof Forssell drev då företaget vidare själv tillsammans med sin fru Eva. Kalle insåg att företaget måste utvecklas. Ett projektredovisningssystem köptes in och under början av 90-talet började man arbetet med att SBS-certifiera företaget. 90-talet var tufft, men Forssells Smide klarade det och kom starka ur krisen. För att kunna möta marknadens krav och den växande konkurrensen började 2003 utbyggnaden av verkstaden med en ny lokal på ca 600 m2. Antalet anställda var nu uppe i 25 stycken och sonen Dennis hade sedan år 2000 arbetat inom företaget.

Karl-Olof och Eva Forssell

Karl-Olof & Eva Forssell

Dennis Forssell

Dennis Forssell

Automatiserad kap & borrmaskin

Under hela 2000-talet har företaget växt i omsättning. Vid årsskiftet 06/07 tog Dennis över VD posten i företaget. 2011 var Forssells Smide det fjärde företaget i sin bransch som certifierade sig för att kunna CE-märka sina produkter. 1 juli 2012 köpte Dennis företaget från Kalle. Samtidigt gjorde företaget en av sina största investeringar, då en automatiserad kap och borrmaskin köptes in. Dennis Forssell är idag ensam ägare och VD för AB H Forssells Smidesverkstad.

I alla tider har företagsnamnet förkortats till Forssells Smide.