HSQ-balk

HSQ-balken är en skräddarsydd hattbalk för byggindustrin

Med hjälp av HSQ-balken kan du som kund tillsammans med en annan konstruktör dimensionerar, projekterar och levererar färdiga tillverkningsritningar till oss.

HSQ-balk

HSQ-balkar

HSQ-balkens användningsområden

Balken används som infogad i olika typer av bjälklager, såsom platsgjutna bjälklag, bärande upplag för HDF (Håldäck), RD-plattor (Homogena betongplattor),TT-Kassetter, TRP (kvarsittande form) samt emellanåt trä-bjälklag. HSQ-balken är vanligt förekommande i garage, industrilokaler med långa spännvidder och stora laster.

Fördelar med HSQ-balken

  • Balken ger dig flera ekonomiska och klimatsmarta fördelar eftersom man slipper underliggande balkar som stjäl utrymme för våningshöjden.
  • Konstruktören kan även utrusta dessa balkar med så kallade dubb för att få samverkan med bjälklaget.
  • Utskärningar för tex hisschakt, trapphus är inga problem att få med, men detta ska framgå på tillverkningsritningarna
  • Om balkens höjd behöver vara högre än bjälklagets tjocklek, så kan konstruktören även välja att utrusta HSQ-balkarna med hyllor. Man får då en balk som sticker ned under bjälklaget.
  • Balken blir fördelaktigt lägre än tex valsade balkar.
  • HSQ-balken går även att tillverka som en låd-balk utan upplagshyllor, men bör då benämnas som en HSK-balk. Denna balk används ofta i konstruktioner med stora laster och långa spännvidder.
  • Används ofta fördelaktigt för att minska balkhöjden som det blir med en traditionellt valsad, lagerförd H-balk, I-balk alternativt en betongbalk.