FSB-balk

FSB-balk, Forssells Svetsade Balk.

FSB-balk är vår egen skräddarsydda hattbalk för byggindustrin som vi dimensionerar och projekterar i samordning med andra discipliner. Vi kan dimensionera balken så att den ryms i de flesta bjälklag.

När används FSB-balken

FSB-balken används i olika typer av bjälklag, såsom bärande upplag för HDF (Håldäck), RD-plattor (Homogena betongplattor), TT-Kassetter, TRP (kvarsittande form) eller platsgjutna bjälklag. Även trä-bjälklag förekommer.

FSB-balkens egenskaper

Med en FSB-balk slipper man underliggande balkar som stjäl utrymme för våningshöjden, vilket ger dig flera ekonomiska och klimatsmarta fördelar. Vi har även möjlighet att utrusta våra balkar med så kallade dubb för att få samverkan med bjälklaget. Om eventuella utskärningar behöver göras för exempelvis hisschakt eller trapphus, så är det inget problem att få med, men detta förutsätter att vi får ett tydligt underlag under projekteringen. Man får inte modifiera balkarna på byggarbetsplatsen utan konstruktörens godkännande.

Fördelar med FSB-balkar:

  • Du spar pengar – de kan vara enkelspända (fritt upplagd mellan två upplag) och kan därmed överhöjas vid tillverkning för att minska totalvikten på hela konstruktionen, vilket blir kostnadseffektivt. Vid full belastning sjunker balken ned och blir plan.
  • Om balkens höjd behöver vara högre än bjälklagets tjocklek, så kan man utrusta FSB-balkarna med hyllor. Man får då en balk som sticker ned under bjälklaget. Detta är vanligt förekommande i garage, industrilokaler med långa spännvidder och stora laster. Balken blir dock ändå fördelaktigt lägre än exempelvis valsade balkar.
  • FSB-balken går även att tillverka som en låd-balk utan upplagshyllor, som ofta används i konstruktioner med stora laster och långa spännvidder.
  • FSB-balken används fördelaktigt för att minska balkhöjden.
  • Man slipper att fylla balkarna med betong vid montage, vilket blir ännu en ekonomisk och tidsbesparande fördel.
  • Om man har ett specifikt ljud- eller brandkrav som kräver betong-fylla, kan man göra det. Med fördel brandskyddsmålas underflänset efter montage.
  • Det går även att klä in underflänsen med tex Isolering, gips eller Protect-skivor

Dokument

Här finns våra konstruktionstabeller och rekommendationer för dimensionering och uppritning av vår FSB-balk. Samt förslag på olika balktyper.