Affärsidé

Forssells Smide

AB H Forssells Smidesverkstad skall med rätt kvalitet tillverka och leverera stålkonstruktioner och svetsad balk till prefab- och byggindustrin i Sverige.

Vision

Vår vision är att vi ska vara det företag som kunder och viktiga intressegrupper tänker på i första hand och som är kundernas förstahandsval när de väljer leverantör inom vår bransch. Detta ska vi uppnå genom att uppfylla kundernas krav på kvalitet, service och leveranssäkerhet. Vi ska erbjuda våra kunder trygghet och säkerhet genom att leverera totalentreprenader som omfattar offertberedning, konstruktion, ritningar, tillverkning, leverans och montage. Vi eftersträvar att kunderna ska uppfatta oss som en innovatör som överträffar deras förväntningar.

Affärsidé

Vi ska tillverka och leverera stålkonstruktioner och svetsad balk till prefab- och byggindustrin. Genom hög kompetens, kvalitet, service och innovationer ska vi vara marknadsledande. Detta ska vi uppnå genom innovationer och ständiga förbättringar i vår verksamhet, i våra tjänster och produkter, samt genom ökad marknadsbearbetning.

Värderingar

Våra värderingar omfattar samverkan, engagemang och förnyelse. Med samverkan menar vi att lyssna och förstå våra kunders skiftande behov. Vi ska möta kundernas behov med vår erfarenhet och förmåga att skapa bättre lösningar. Med engagemang menar vi vår förmåga att finna bästa möjliga lösningar för att skapa mervärde åt våra kunder. Med förnyelse menar vi att det alltid finns ett bättre sätt att göra saker på. Förnyelseandan är en del av vår identitet och vårt sätt att bedriva verksamheten för att nå långsiktig lönsamhet och tillväxt för både oss och våra kunder.