Dokumentation

Dokumentation

Certifieringar

Vi var bland de första företagen i vår bransch att certifiera oss.

Vi är certifierade enligt EN 1090-1, EN 1090-2 i utförandeklasser EXC1, EXC2, EXC3 och EXC4 samt EN ISO 3834-2. Och får därmed CE-märka våra produkter. Certifieringen innebär att NI som beställare inte behöver anlita utomstående sakkunnig när det gäller kontroll av tillverkningen och att AB H Forssells Smidesverkstad har rätt förutsättningar för att utföra entreprenaden enligt styrande regelverk. Vårt certifikatnummer är 1505-CPR-CS1001 och är utfärdat av Nordcert.

Den 1 juli 2014, var övergångstiden slut för standarden SS-EN 1090-1 vilket innebär att all upphandling av stålentreprenader måste följa det nya regelverket och vara CE-märkt.

För att hjälpa inköpare så finns det en ”1090-karta” där certifierade företag framgår. Som beställare måste man dock vara uppmärksam på att även om företaget är certifierat betyder det inte att företaget får utföra arbeten i alla utförandeklasser (EXC). Eftersom CE-märkning är ett lagkrav i och med Byggproduktförordningen är det upp till marknadens aktörer att anpassa sin verksamhet efter denna. Efterlevnaden kommer att kontrolleras av Boverket.

PDF:er

FSB-balk dokument

Här finns våra konstruktionstabeller och rekommendationer för dimensionering och uppritning av vår FSB-balk. Samt förslag på olika balktyper.