FAQ

Här svarar vi på era mest ställda frågor

Skulle du inte hitta det du söker här är du varmt välkommen att kontakta oss.

Företagsfrågor

Monterar ni?

Vi har ett arbetslag som monterar i Stockholmstrakten och har ett nära samarbete med andra seriösa montageföretag.

Vad är ni bäst på?

Stålstommar av valsade profiler, pelare och balk är några av våra expertisområden. Hos oss hittar ni svetsade balkar, t.ex. HSQ, traversbalkar samt profiler som ska specialbeställas av oss och inte finns som lagerförda hos grossist.

Vi tar gärna helhetslösningen, genom att projektera i 3D, för att få fram tillverknings- och montageritningar. Det gör det enklare att samordna med andra byggdelar och är smidigare för kunden att montera.

Materialfrågor

Hur ska en komplett HSQ-beteckning se ut?

Det finns många sätt att skriva på, ett kärt barn har ju många namn. Här följer ett par exempel på hur det kan se ut:

HSQ260*6-30*200-20*440
HSQ260:200*440-30/20-6

Utifrån dessa koder kan vi få fram att balken är 260 mm hög från ovansida underfläns. Sidoplåtarna har en godstjocklek på 6 mm. Underflänsen är 20*440 mm och överflänsen är 30*200 mm. Det som inte framgår är om det ska finnas livplåtar inuti balkarna och det bör man ha över upplag/stöd.

Har ni 3D-modulering?

Ja, vi modulerar i Tekla.

Har ni egen konstruktör?

Ja, det har vi för att du som kund ska få hjälp med dimensionering och lösningar som fungerar för just dina behov.

Brandskyddsmålar ni?

Nej, vi brandskyddsmålar inte utan istället rekommenderar att det sker på plats eller att något annat brandskydd används, exempelvis gips, isolering eller någonting likvärdigt. Vi rekommenderar detta på grund av att risken för skador på brandskyddsmålningen under lagring, transport samt avsaknaden av skydd på plats under montage är för stor.

Finns det en standardytbehandling?

Nej, det finns ingen standardytbehandling. Den vanligaste ytbehandlingen på stål är ett montage och transportskydd som är 20 – 40my grundfärg på en blästrad yta sa2½. Om ett högre rostskydd behövs får man välja det från ställda krav i SS-EN 1090-2. Detta ska i sådana fall föreskrivas av ansvarig konstruktör.

Prisfrågor

Vad kostar det?

Det finns flera olika faktorer, som exempelvis mängd, längder, antal, enheter, komplexitet och utrustning som påverkar kostnaden. Därför behöver vi prissätta utefter varje fall då inget fall är den andra lik.

Leveransfrågor

Hur ser leveranstiden ut?

Leveranstiden beror helt på projektets omfattning, utförande, ytbehandling med mera. Även beläggningen sker i fabriken. Vid projektering måste tiden bedömas från fall till fall baserat på mängd och projekt komplexitet.

Orderfrågor

Vad behöver ni för underlag?

Är det dimensionering det gäller så behöver vi måttsatta planer/elevation/föreskrifter såväl som detaljer för att kunna sätta rätt pris. Alternativet är att vi får tillverkningsritningar.

Om vi ska dimensioneras projektet så kommer vi även behöva lastförutsättningar. En IFC-fil med tillhörande material spec/enhetslista hade också varit till en stor hjälp.

Offertfrågor

Hur kan jag få en offert från er?

För att få en offert från oss kan du skicka handlingarna till vår e-mail, så tar vi det därifrån!