Grönt stål

Stålindustrin står för 7 % av de globala CO2-utsläppen. Därför har stålbranschen arbetat hårt för förbättra sin miljöprestanda och bromsa den globala uppvärmningen. Vi på Forssells Smide är fast beslutna om att bidra till en koldioxidfri framtid genom att satsa på mer grönt stål.

Forssells Smide fokuserar på CO2-neutralt stål

Vi köper in det koldioxidneutrala stålet Chalibria, som är ett stort steg mot en mer miljövänlig stålproduktion. AFV Beltrame, som tillverkar Chalibria, använder 100 % återvunnet skrot i stålproduktionen. Beltrames produktionsanläggning består dessutom av ljusbågsugnar som drivs av elektricitet – istället för konventionella masugnar som orsakar stora koldioxidutsläpp. Det innebär att man redan här ligger lågt i jämförelse med stålindustrins medelvärde när det gäller CO2-utsläpp.

 

Det som gör Chalibria unikt är att Beltrame klimatkompenserar för de resterande CO2-utsläppen som uppstår i samband med tillverkningen. Detta genom att köpa kolkrediter i specifika miljöprojekt.

Industriaktörer samarbetar för att ställa om till grönt stål

Forssells Smide satsar på att kunna erbjuda fossilfritt stål, framtaget av exempelivs LKAB i samarbete med SSAB och Vattenfall. Fossilfria stålbalkar innebär att nästan all koldioxid har tagits bort under framställningsprocessen, vilket gör stålet klimatneutralt. 

 

Ståltillverkaren SSAB samarbetar med LKAB och Vattenfall för att utveckla metoder för helt koldioxidfritt stål. Projektet heter HYBRIT och har potential att minska koldioxidutsläppen från Sveriges industri med ca 30 %. Läs mer om HYBRIT här. 

Vi miljökompenserar via MVR

Vi på Forssells Smide vill fortsätta jobba mot att bli ännu mer miljövänliga. Därför kan vi miljökompensera för hela stålstommen via branschförbundet MVR:s miljösystem ”Grönt stål”. Vi är stolta över branschförbundet Boliviaprojekt, där MVR i samarbete med lokala småbrukare planterar träd som absorberar lika mycket koldioxid som en leverans släpper ut i atmosfären.

 

Forssells Smide står för kvalitet och snabba stålleveranser

Vi tillverkar och levererar stålkonstruktioner och svetsad balk till byggindustrin i hela Sverige. Hos oss erbjuds även kvalificerade tjänster inom byggnadssmide, samt mindre servicearbeten. Vi kan också vara behjälpliga med montage.