Kranbanebalk

Forssells Smide erbjuder kranbanebalkar

Kranbanebalkar används i kranbanor där syftet är att förflytta gods i industribyggnader. Kranbanebalken är försedd med räls som gör det möjligt för traversbalken att röra sig längsleds och som i sin tur bär telfern, en lyftanordning som rör sig sidledes.

Vi levererar kranbanebalk av hög kvalitet till hela Sverige

Våra 60 år i branschen är ett kvalitetsbevis på att du får kranbanebalkar av högsta kvalitet. Forssells Smide utför kvalificerat byggnadssmide och levererar stålkonstruktioner till byggindustrier i hela Sverige. Vår erfarna och kompetenta personal garanterar förstklassig service och säkra produkter. Våra kranbanebalkar är CE-märkta enligt SS-EN1090 och vi är godkända ända upp till EXC4.

Kvalificerat byggnadssmide och snabba leveranser av kranbanebalk

Med oss får du snabba leveranser av kranbanebalkar. Vi kan även åta oss komplicerade och speciella projekt och konstruerar stålstommar och stålkonstruktioner av alla de slag. Samtliga stålkonstruktioner, stålstommar, stålbalkar och FSB-balkar uppfyller gällande regler och normer. Vi kan erbjuda en stor och modern maskinpark där vi tillämpar de senaste lösningarna för att leva upp till de aktuella produktionskrav som finns på marknaden.