Projekt

Sekundärsmide Lokstallarna

Projektnummer: 2344

Beställare: Einar Matsson Projekt AB

Stålvikt: 5,5 ton

Utförandetid: Vinter/vår 23-24

Projektansvarig: Sören Holtgård