Projekt

Ombyggnation Dressman

Projektnummer: 2348

Beställare: B. Bodin Bygg & Projektledning

Stålvikt: Vikt okänd, löpande.

Utförandetid: Vintern 23-24

Projektansvarig: Jens Reiser