Projekt

Valfisken

Projektnummer: 2222

Beställare: Sinnab AB

Stålvikt: Ca 34 ton.

Utförandetid: vår 2022

Projektansvarig: Jens Reiser