Stålstomme tillverkning

Ekosystemet

Projektnummer: 2235

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 17,5 ton

Utförandetid: höst 2022

Projektansvarig: Jens Reiser

Norra Djäknen

Projektnummer: 2232

Beställare: K-Prefab AB

Stålvikt: 17,5 ton

Utförandetid: vår 2022

Projektansvarig: Jens Reiser

The Loop

Projektnummer: 2230

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 220 ton

Utförandetid: höst-vinter 2022

Projektansvarig: Jens Reiser

Slagsta Strand, Kv. 8 & 9 Pelare

Projektnummer: 2229

Beställare: Consto AB

Stålvikt: 9 ton

Utförandetid: höst 2022

Projektansvarig: Jens Reiser

Klockelund

Projektnummer: 2226

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 4 ton

Utförandetid: vår 2022

Projektansvarig: Jens Reiser

Valfisken

Projektnummer: 2222

Beställare: Sinnab AB

Stålvikt: Ca 34 ton.

Utförandetid: vår 2022

Projektansvarig: Jens Reiser

Handelsmannen

Projektnummer: 2152

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: Ca 160 ton.

Utförandetid: vår-höst 2022

Projektansvarig: Jens Reiser

Södergården Stål

Projektnummer: 2083

Beställare: Imola Förvaltning AB

Stålvikt: 22 ton

Utförandetid: Vinter 2021

Projektansvarig: Jens Reiser

Stålstomme tillverkning för Bolby 1:59

Projektnummer: 2145

Beställare: Finja Prefab AB

Stålvikt: 3 ton

Utförandetid: Vår 2021

Projektansvarig: Jens Reiser

Stålstomme tillverkning för Mullvaden

Projektnummer: 2157

Beställare: Liljestrand Group AB

Stålvikt:

Utförandetid: Hösten 2021

Projektansvarig: Jens Reiser

Stålstomme tillverkning för Bottenlåda, ändlucka & closure jiont Slussen.

Projektnummer: 2155

Beställare: Skanska Slussen Construction AB

Stålvikt: 100 ton

Utförandetid: Hösten 2021

Projektansvarig: Sören Holtgård

Stålstomme tillverkning för Handelsmannen Hus E & F

Projektnummer: 2152

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 158 ton

Utförandetid: Vinter 21/22

Projektansvarig: Jens Reiser