Stålstomme tillverkning

Kv. Kroken.

Projektnummer: 2325

Beställare: Balck och Hjelmgrens plåt och smide AB

Stålvikt: 18,5 ton

Utförandetid: Våren 2023

Projektansvarig: Jens Reiser

Viraskolan

Projektnummer: 2251

Beställare: Contiga AB

Stålvikt: 45 ton

Utförandetid: Hösten 2022

Projektansvarig: Jens Reiser

Majblomstret

Projektnummer: 2247

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 2 ton

Utförandetid: Vintern 2023

Projektansvarig: Jens Reiser

Simhall Malung

Projektnummer: 2245

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 8,5 ton

Utförandetid: Vintern 2023

Projektansvarig: Jens Reiser

Skärmtaksförstärkning

Projektnummer: 2243

Beställare: Fastec

Stålvikt: 6 ton

Utförandetid: Vintern 2022

Projektansvarig: Sören Holtgård

Hestur

Projektnummer: 2240

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 90 ton

Utförandetid: Vinter/Vår 2023

Projektansvarig: Jens Reiser

Ekosystemet

Projektnummer: 2235

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 17,5 ton

Utförandetid: höst 2022

Projektansvarig: Jens Reiser

Norra Djäknen

Projektnummer: 2232

Beställare: K-Prefab AB

Stålvikt: 17,5 ton

Utförandetid: vår 2022

Projektansvarig: Jens Reiser

The Loop

Projektnummer: 2230

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 220 ton

Utförandetid: höst-vinter 2022

Projektansvarig: Jens Reiser

Slagsta Strand, Kv. 8 & 9 Pelare

Projektnummer: 2229

Beställare: Consto AB

Stålvikt: 9 ton

Utförandetid: höst 2022

Projektansvarig: Jens Reiser

Klockelund

Projektnummer: 2226

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 4 ton

Utförandetid: vår 2022

Projektansvarig: Jens Reiser

Valfisken

Projektnummer: 2222

Beställare: Sinnab AB

Stålvikt: Ca 34 ton.

Utförandetid: vår 2022

Projektansvarig: Jens Reiser