Projekt

Majblomstret

Projektnummer: 2247

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 2 ton

Utförandetid: Vintern 2023

Projektansvarig: Jens Reiser