Projekt

The Loop

Projektnummer: 2230

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 220 ton

Utförandetid: höst-vinter 2022

Projektansvarig: Jens Reiser