Projekt

Stålstomme tillverkning för Mullvaden

Projektnummer: 2157

Beställare: Liljestrand Group AB

Stålvikt:

Utförandetid: Hösten 2021

Projektansvarig: Jens Reiser