Projekt

Stålstomme tillverkning för Handelsmannen Hus E & F

Projektnummer: 2152

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 158 ton

Utförandetid: Vinter 21/22

Projektansvarig: Jens Reiser