Projekt

Stålstomme tillverkning för Bottenlåda, ändlucka & closure jiont Slussen.

Projektnummer: 2155

Beställare: Skanska Slussen Construction AB

Stålvikt: 100 ton

Utförandetid: Hösten 2021

Projektansvarig: Sören Holtgård