Projekt

Stålstomme tillverkning för Bolby 1:59

Projektnummer: 2145

Beställare: Finja Prefab AB

Stålvikt: 3 ton

Utförandetid: Vår 2021

Projektansvarig: Jens Reiser