Projekt

Stålstomme tillverkning för Ängsbackens FSK

Projektnummer: 2133

Beställare: Zerxes Consule AB

Stålvikt: 24 ton

Utförandetid: Vår 2021

Projektansvarig: Jens Reiser