Projekt

Stålstomme med montage. för MXM-huset

Projektnummer: 2146

Beställare: Bengt Bodin Byggledning AB

Stålvikt: 5 ton

Utförandetid: Sommar 2021

Projektansvarig: Jens Reiser