Projekt

Skärmtaksförstärkning

Projektnummer: 2243

Beställare: Fastec

Stålvikt: 6 ton

Utförandetid: Vintern 2022

Projektansvarig: Sören Holtgård