Projekt

Simhall Malung

Projektnummer: 2245

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 8,5 ton

Utförandetid: Vintern 2023

Projektansvarig: Jens Reiser