Stålstomme tillverkning

Stålstomme tillverkning för Dockningsbalkar

Projektnummer: 2131

Beställare: Skanska Slussen Construction AB

Stålvikt: 44 ton

Utförandetid: Vår 2021

Projektansvarig: Sören Holtgård

Stålstomme tillverkning för Täby Simhall Lanternin

Projektnummer: 2128

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 3,5 ton

Utförandetid: Vår 2021

Projektansvarig: Sören Holtgård

Stålstomme tillverkning för Slussen Tätväggar

Projektnummer: 2127

Beställare: Skanska Slussen Construction AB

Stålvikt: 222 ton

Utförandetid: Vår 2021

Projektansvarig: Sören Holtgård

Stålstomme tillverkning för Katarina Entré

Projektnummer: 2125

Beställare: Skanska Slussen Construction AB

Stålvikt: 10,5 ton

Utförandetid: Vår 2021

Projektansvarig: Sören Holtgård

Tillverkning av stålstomme vid Grindstugan

Projektnummer: 2163

Beställare: Liljestrand Group AB

Stålvikt: 3 ton

Utförandetid: Hösten 2021

Projektansvarig: Jens Reiser

Tillverkning av stålstomme vid Kranfundament TK 71

Projektnummer: 2162

Beställare: Skanska Slussen Construction AB

Stålvikt: 5 ton

Utförandetid: Hösten 2021

Projektansvarig: Sören Holtgård