Projekt

Klockelund

Projektnummer: 2226

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 4 ton

Utförandetid: vår 2022

Projektansvarig: Jens Reiser