Projekt

Ekosystemet

Projektnummer: 2235

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 17,5 ton

Utförandetid: höst 2022

Projektansvarig: Jens Reiser