Kranbanebalk

Forssells Smide erbjuder kranbanebalkar, som kan tillverkas i alla storlekar för att passa det som konstruktionen kräver. Anslutande till kranbanebalken finns detaljer, såsom en hylla, stoppbockar och rälinfästen.

Kontakta oss »

Kranbanebalkar bär traverskranar

Det är kranbanebalken som bär traverskranar, vilket är vanligt förekommande i industribyggnader för att förflytta gods inom en arbetsyta. Traverskranbanor innebär att traverskranen löper på räler ovanpå kranbanebalkarna. 

 

Krav för traverskranbanor

Kraven för Traverskranbanor är vanligtvis i utförandeklass EXC2, men kan även vara i EXC3, beroende på konstruktörens val då konstruktionen utsätts för dynamiska laster/utmattningslaster. För dig som beställare är det därför viktigt att kolla upp att det tillverkande företaget är certifierade enligt SS EN 1090-2:2018 (EXC3) och ISO 3834-2:2005 (omfattande kvalitetskrav). I SBI´s Handbok Publ. 195 finns kravställningarna att tillgå. Handboken baseras på de europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), tillhörande nationella val i Boverkets föreskriftsserie (EKS) samt tillämpliga standarder för t.ex. utförande och svetsning. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor – vi hjälper dig.