Kranbanebalk

Forssells Smide erbjuder kranbanebalkar, som kan tillverkas i alla storlekar för att passa det som konstruktionen kräver. Anslutande till kranbanebalken finns detaljer, såsom en hylla, stoppbockar och rälinfästen.

Kranbanebalkar bär traverskranar

Det är kranbanebalken som bär traverskranar, vilket är vanligt förekommande i industribyggnader för att förflytta gods inom en arbetsyta. Traverskranbanor innebär att traverskranen löper på räler ovanpå kranbanebalkarna. 

 

Krav för traverskranbanor

Kraven för Traverskranbanor är vanligtvis i utförandeklass EXC2, men kan även vara i EXC3, beroende på konstruktörens val då konstruktionen utsätts för dynamiska laster/utmattningslaster. För dig som beställare är det därför viktigt att kolla upp att det tillverkande företaget är certifierade enligt SS EN 1090-2:2018 (EXC3) och ISO 3834-2:2005 (omfattande kvalitetskrav). I SBI´s Handbok Publ. 195 finns kravställningarna att tillgå. Handboken baseras på de europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), tillhörande nationella val i Boverkets föreskriftsserie (EKS) samt tillämpliga standarder för t.ex. utförande och svetsning.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor – vi hjälper dig.  Kontakta oss »