Trappor/räcken/CD

Skålen Trappor

Projektnummer: 2078

Beställare: Arcona

Stålvikt: 40 ton

Utförandetid: vinter/vår 2022

Projektansvarig: Jens Reiser

Trappor/räcken/CD för Kv. Svalan 9

Projektnummer: 2153

Beställare: Jurk Stålmontage AB

Stålvikt: 1,6 ton

Utförandetid: Sommaren 2021

Projektansvarig: Jens Reiser