Projekt

Trälberget 4

Projektnummer: 2327

Beställare: Artur Sjöbergs Smide AB

Stålvikt: 2,5 ton

Utförandetid: Vår 2023

Projektansvarig: Jens Reiser