Projekt

Svetsad balk för Skenäs Typhus D

Projektnummer: 2149

Beställare: Peab Sverige AB

Stålvikt: 10 ton

Utförandetid: Hösten 2021

Projektansvarig: Jens Reiser