Projekt

Svetsad balk för Kv. Forsete 5

Projektnummer: 2158

Beställare: Umeå Byggsmide

Stålvikt: 3,5 ton

Utförandetid: Sommaren 2021

Projektansvarig: Jens Reiser