Projekt

Svetsad balk för Humlan 9

Projektnummer: 2150

Beställare: Lindbäcks Bygg AB

Stålvikt: 18,5 ton

Utförandetid: Hösten 2021

Projektansvarig: Jens Reiser