Projekt

Svetsad balk för Hållsta 3

Projektnummer: 2154

Beställare: Balk & Hjelmgrens Plåt & Smide

Stålvikt: 2,2 ton

Utförandetid: Sommaren 2021

Projektansvarig: Jens Reiser