Projekt

Södra Skeppstornet

Projektnummer: 2346

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 32 ton

Utförandetid: Vintern 23-24

Projektansvarig: Jens Reiser