Projekt

Kommunk & Gymnasium.

Projektnummer: 2326

Beställare: Jurk Stålmontage AB

Stålvikt: 33 ton

Utförandetid: Vår 2023

Projektansvarig: Jens Reiser