Projekt

Dansens Hus

Projektnummer: 2248

Beställare: Forna Stål & Montage AB

Stålvikt: 4 ton

Utförandetid: Vintern 2023

Projektansvarig: Jens Reiser