Projekt

Älta 10:48

Projektnummer: 2225

Beställare: Blixtljuset Stålhallar

Stålvikt: Ca 70 ton.

Utförandetid: vår 2022

Projektansvarig: Jens Reiser