Projekt

Albyberg Hus 7 & 8

Projektnummer: 2227

Beställare: Northpower Stålhallar AB

Stålvikt: 342 ton

Utförandetid: sommar-höst 2022

Projektansvarig: Jens Reiser