Projekt

Statsbygg Viking Ship

Projektnummer: 2178 & 2184

Beställare: Imenco AS, Norge.

Stålvikt: 90 ton

Utförandetid: vinter/vår 2022

Projektansvarig: Jens Reiser

Kundcase – stålfixturer för vikingaskepp

Forssells Smide fick uppdraget att bygga stålfixturer för transport av tre unika vikingaskepp i Norge. I samarbete med Imenco och Statsbygg konstruerades tre båtvaggor som skulle säkerställa en stabil transport till ett nytt museum. Vi är stolta över att ha bidragit till att vikingaskeppen Oseberg, Tune och Gokstad kan fortsätta att fascinera besökare i Norge.

De tre bäst bevarade vikingaskeppen i världen heter Oseberg, Tune och Gokstad och finns att beskåda i Oslo. En rapport från 2012 slog fast att skeppen riskerade att skadas av vibrationer från en halv miljon besökare per år. Klimatet i museet hade dessutom brister och gjorde att skeppen började brytas ner.

Ett nytt museum behövdes som kunde bevara skeppen bättre

Vikingaskeppen kunde inte stå kvar på sin nuvarande plats, därför började ett nytt och bättre museum byggas. Skeppens transport till det nya museet blev en riktig utmaning på grund av det stora historiska och kulturella värdet – därför fick alla steg planeras noggrant.

Vårt uppdrag gick ut på att bygga fixturer i stål, en så kallad båtvagga, som ska skydda skeppen så att de inte går sönder under flytten. Båtvaggan är en slags lyftkonstruktion, där riggar av stål skyddar skeppen medan de fraktas.

Ett utmanande projekt med nolltolerans

Forssells Smide fick ordern i slutet av 2021. Kravmässigt var det ett utmanande projekt att få ihop det med nolltolerans, där skruvförbanden var mycket komplicerade. När den färdiga båtvaggan sitter på plats skyddar det skeppet från vibrationer och stötar, där vibrationerna dämpas i en så kallad vibrationseliminator. Fixturerna i stål vägde 40 ton styck.

Hur gick processen till?

Först fick Forssells Smide en order på alla specialprofiler, eftersom det inte var möjligt att använda sig av valsade profiler på lager. Detta för att konstruktören ville utnyttja stålet till fullo och ändå göra en så slank konstruktion som möjligt.

Vi tog sedan emot 3D-modeller av fixturerna från Imenco och började svetsa alla profiler. Vi fick frågan om vi kunde tänka oss att bygga ihop riggarna och tackade ja. I nästa skede tillverkade vi alla delar med hög precision gällande nerböjning, vibrationer, egensvängningar och skruvförband. Varje rigg provmonterades innan målning och avspänningsglödgades, sedan målades riggarna och provmonterades ännu en gång av Imencos montörer på plats hos oss i Stockholm.

Imenco testade riggarna två gånger och Fsmide testade en gång. Sedan levererade vi riggarna till Norge för ytterligare provmontage och testning innan det riktiga montaget skulle ske. Allt för att säkerställa att ingenting skulle gå fel och riskera att skeppen går sönder. Slutligen monterade Imenco riggarna runt skeppen och flyttade dessa till en tillfällig lagringsplats, där de väntar på att det nya museet ska färdigställas.

Samborrning och tredjepartskontroll

  • 100 % visuell kontroll, vi körde 20 % ultraljud och 100 % magnetpulverprovning på svetsfogarna.
  • Samborrning av samtliga hål
  • Kontroll utfördes av tredje part

Det nya museet håller fortfarande på att byggas, när det väl är färdigt kommer Oseberg, Tune och Gokstad att dras på plats med hjälp av en räls. Från beställning till leverans tog projektet cirka sex månader.