Projekt

Krägga

Projektnummer: 2332

Beställare: Strängbetong AB

Stålvikt: 5 ton

Utförandetid: Höst 2023

Projektansvarig: Jens Reiser