Svetsad balk & stålstomme med montage.

SKB Torshamn

Projektnummer: 2250

Beställare: TL Bygg

Stålvikt: 46 ton

Utförandetid: Våren 2023

Projektansvarig: Jens Reiser