Projekt

BRF Skeppsklockan, Hus 1

Projektnummer: 2252

Beställare: Brålanda Industri AB

Stålvikt: 12,5 ton

Utförandetid: Våren 2023

Projektansvarig: Jens Reiser