Projekt

ALA-HSQ

Projektnummer: 2237

Beställare: Northpower Stålhallar AB

Stålvikt: 10 ton

Utförandetid: Hösten 2022

Projektansvarig: Jens Reiser