Projekt

Montagehjälp Slussen

Projektnummer: 2324

Beställare: Skanska Slussen Construction AB

Stålvikt:

Utförandetid: Våren 2023

Projektansvarig: Sören Holtgård