Integritetspolicy

Integritetspolicy

För Forssells Smidesverkstad AB är personlig integritet viktigt och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Personuppgifter alternativt annan typ av uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Forssells Smidesverkstad AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Forssells Smidesverkstad AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enlighet med GDPR.

Vad personuppgifter är & hur vi behandlar dem

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som både direkt och indirekt kan kopplas till den personen. Det gäller inte bara om namn och personnummer utan även exempelvis bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter innefattar allt som händer med personuppgifterna i IT-systemen, både på mobila enheter och datorer. Det handlar till exempel om:

  • Insamling
  • Registrering
  • Strukturering
  • Lagring
  • Bearbetning
  • Överföring

I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Registerutdrag

Om du som kund har ingått detta avtal som privatperson har du rätt att begära ut ett registerutdrag kostnadsfritt en gång per år. I registerutdraget anges vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till vår postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigeras dessa omgående.

Analys & marknadsföring

På vår hemsida samlar vi in data för att analysera trafik och beteendemönster hos dig som besöker sidan. Detta gör vi för att förbättra vår hemsida och göra den mer intressant för dig som användare. Informationen används även för att ge dig relevanta annonser på Facebooks- och Googles plattformar. Datan innehåller information från:

  • Din dator och webbläsare.
  • Din IP-adress inkluderad.
  • Uppgifter om programvara och hårdvara.
  • Den begärda sidan.

Hur länge dina personuppgifter sparas

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Du kan även själv välja att avregistrera dina kunduppgifter hos Forssells Smidesverkstad AB

Avregistrering av kunduppgifter

Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Forssells Smidesverkstad AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Forssells Smidesverkstad AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

H Forssells Smidesverkstad AB (Org.nr. 556104-7209)
Adress: Dalhemsvägen 28
141 46 Huddinge

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Om du har några frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy så är du varmt välkommen att kontakta oss.