FAQ - Materialfrågor

Hur ska en komplett HSQ-beteckning se ut?

Det finns många sätt att skriva på, ett kärt barn har ju många namn. Här följer ett par exempel på hur det kan se ut:

HSQ260*6-30*200-20*440
HSQ260:200*440-30/20-6

Utifrån dessa koder kan vi få fram att balken är 260 mm hög från ovansida underfläns. Sidoplåtarna har en godstjocklek på 6 mm. Underflänsen är 20*440 mm och överflänsen är 30*200 mm. Det som inte framgår är om det ska finnas livplåtar inuti balkarna och det bör man ha över upplag/stöd.