Svetsad balk

Nästa gång ni behöver svetsad balk. Tveka inte att kontakta oss för att få mer information och hjälp med eventuella beräkningar.

Vi dimensionerar och tillverkar skräddarsydda, svetsade balkar. Balkarna produceras efter era önskemål. Detta för att optimera material och leveranstid. Dimensionering och projektering sker i egen regi.

Balkarna tillverkas rationellt i vår egen svetsmaskin och är underkastade kontroll enligt vårt FPC-system.

Vår svetsmaskin har följande kapacitet:
Maxhöjd 1800 mm.
Maxbredd 1000 mm.
Maxlängd 18000 mm.

Svetsmaskinen består av fyra MAG-svetsaggregat och en frammatningsanordning som kontinuerligt svetsar balken med 0,5 m/min.

All produktion sker enligt de krav som EN1090 ställer. Bjälklagsbalken tillverkas med snäva toleranser. För att säkerställa kvalitet och likformighet svetsas automatiskt de fyra svetssträngarna i en enda process.

Snitt av olika FSB-balkar (bara fantasin sätter gränser) :

HSQ Balk Profil