Konstruktion/3D-modellering

Alla tjänar på att jobba med BIM

Vi började med 3D-projektering redan 2007 både kvalitet och produktionstakt ökar och i dag genomförs nästan alla våra nybyggnadsprojekt i 3D. De senaste åren har även aspekten informationsmodellering fått mer fokus, då även våra beställare fått upp ögonen för vad som kan levereras ur en modell. 3D-modellen har blivit en informationsmodell istället för bara en 3D-modell (informationen är I:et i BIM som står för Building Information Modeling). Nästa steg där vi försöker påverka marknaden och våra beställare, är att få in modellen i förvaltningsskedet, så att den hålls uppdaterad under byggnadens hela livslängd. Vi konstruerar och modellerar i Tekla som genererar tillverkningsritningar och styrfiler till våra automatiserade maskiner. Vi försöker även få ut modellerna på byggarbetsplatsen, vilket blir allt lättare tack vare att de mobila enheterna blir kraftfullare och att verktygen utvecklas.

Viktiga fördelar för oss som både konstruktör och tillverkare.

  • Minska antalet fel och samordna designprocessen på ett tillförlitligt sätt.
  • Integrera modellering med design och analys.
  • Skapa konstruktionsdokumentation enkelt, direkt från modellen.
  • Enkelt att hantera designändringar och undvika projekteringsfel.
  • Leverera exakta, strukturella modeller till beställare och andra entreprenörer.
  • Koordinera och kommunicera med andra, även i fält.
  • Optimera hela tillverkningsprocessen och hantera ändringar.
  • Planera produktionen med hjälp av information från modellen.
  • Integrera designen med tillverkningen och överför information automatiskt – även med IFC.